Промоција на најновиот роман на Горјан Петревски

ПРОМОЦИЈА НА НАЈНОВИОТ РОМАН ,,ЈАВАЧОТ НА БОЖИЛАК” НА НАЈЧИТАНИОТ МАКЕДОНСКИ ДЕТСКИ АВТОР - ГОРЈАН ПЕТРЕВСКИПромотори: М-р. Десанка Николова и
Иван Антоновски 
Датум на одржување: 04 – Декември 2013 год.
Термин на одржување: 13.00 часот
Место на одржување: Библиотека ,,Б. Миладиновци”- Радовиш.

Поврзани вести