Одлука за избор на стручен соработник за заштита на културно наследство - библиотекар

Одлука-за-избор на стручен соработник за заштита на културно наследство - библиотекар  

INTERNATIONAL ACO KARAMANOV POETRY AWARD - LIST OF WINNERS

After the announcement of the open call for the International Aco Karamanov Poetry Award 2022 by the Council of the 49h edition of the International Karamanov Poetry Meetings and the Center for Culture “Aco Karamanov” – Radovish, North Macedonia, Borche Panov and prof. d-r Daniela Andonovska-Trajkovska - both poets and selectors

Прочитај повеќе

РЕЗУЛТАТИ ОД ИНТЕРНАЦИОНАЛНИОТ КОНКУРС РАСПИШАН ЗА КНИЖЕВНАТА НАГРАДА „АЦО КАРАМАНОВ“ ЗА 2022

По објавувањето на меѓународниот конкурс за најдобри поетски ракописи за доделување на престижната и веќе традиционална книжевна награда „Ацо Караманов“ 2022 од страна на Советот на Карамановите средби и ОУ Центар за култура „Ацо Караманов“ – Радовиш на која се јавија 179 поетски ракописи од познати поети од целиот свет, селекторите

Прочитај повеќе

РЕЗУЛТАТИ ЗА КНИЖЕВНАТА НАГРАДА „КАРАМАНОВ 2022“ - ЗА МАКЕДОНСКИ АВТОРИ

Советот на 49 Караманови поетски средби, издавачот на годинашните објави од продукцијата на Караманови средби - ОНБ Браќа Миладиновци, како и организаторот на средбите - Центарот за култура „Ацо Караманов„ Радовиш заедно со жири комисијата за избор на најдобри поетски ракописи добиени по конкурс за 49 Караманови поетски средби во состав:

Прочитај повеќе

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 1 (ЕДНО) ЛИЦЕ - БИБЛИОТЕКАР

ОНБ „Браќа Миладиновци“ – Радовиш има потреба од вработување на 1 (едно) лице, давател на јавни услуги на следното работно место: Стручен соработник за заштита на културно наследство – библиотекар, шифра КУЛ 03 04 Д03 001 категорија Д, ниво Д-3 Сектор за библиотечно работење – Одделение за позајмување и услуга за деца, 1 (еден) извршител;

Прочитај повеќе

Известување

Во согласност со Одлуката од Владата на РСМ донесена на 30 јуни 2020 година за отварање на библиотеки, мерките и препораките од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, Општинска народна библиотека „Браќа Миладиновци“, Радовиш од денес 06 јули, 2020 година, започна да работи со корисници со задолжително почитување на протоколо

Прочитај повеќе