Одлука за избор на стручен соработник за заштита на културно наследство - библиотекар

Одлука-за-избор на стручен соработник за заштита на културно наследство - библиотекар  

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 1 (ЕДНО) ЛИЦЕ - БИБЛИОТЕКАР

ОНБ „Браќа Миладиновци“ – Радовиш има потреба од вработување на 1 (едно) лице, давател на јавни услуги на следното работно место: Стручен соработник за заштита на културно наследство – библиотекар, шифра КУЛ 03 04 Д03 001 категорија Д, ниво Д-3 Сектор за библиотечно работење – Одделение за позајмување и услуга за деца, 1 (еден) извршител;

Прочитај повеќе