Почетни курсеви

Општинската народна библиотека ,,Браќа Миладиновци" - Радовиш, за заинтересирани членови на библиотеката организира почетни курсеви по Англиски и Германски јазик како и за запознавање со Основни компјутерски вештини. Пријавувањето е лично во Одделот за позајмување и услуги во библиотеката.

Поврзани вести